Abonament 2 dies – 48e

48,00 (iva inclos)

Abonament unipersonal i intransferible que permet l’accés al Cabró Rock 2022 durant els dos dies del festival. No inclou consumició.

IMPORTANT: menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare/mare/tutor legal i presentar obligatòriament l’autorització signada.