Abonament divendres 10

33,00 (iva inclos)

Abonament unipersonal i intransferible que permet l’accés al Cabró Rock 2022 durant el divendres 10 de juny. No inclou consumició.
HORARI: divendres de 17:00h a 5:00h

IMPORTANT: menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare/mare/tutor legal i presentar obligatòriament l’autorització signada.