Abonament DSS 17 – 30€

30,00 (iva inclos)

Abonament unipersonal i intransferible que permet l’accés al Cabró Rock 2022 durant el divendres 16 de juny. No inclou consumició.

IMPORTANT: menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare/mare/tutor legal i presentar obligatòriament l’autorització signada.