Abonament DSS 17 – 38€

38,00 (iva inclos)

Abonament unipersonal i intransferible que permet l’accés al Cabró Rock 2023 durant el dissabte 17 de de juny. No inclou consumició.

IMPORTANT: menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare/mare/tutor legal i presentar obligatòriament l’autorització signada.